Lüksemburg

Avro Alanı’nın minik devi

2004-2007 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5 oranında büyüme kaydeden Lüksemburg ekonomisi, küresel krizin etkisiyle 2008 yılının ikinci çeyreğinde durgunluğa girdi ve 2009 yılında yüzde 4,1 oranında daraldı. 2010 yılında hız kazanan ekonomik büyüme, 2012 yılında Avro Alanı’ndaki yavaşlamaya paralel olarak tekrar yavaşlamaya başladı. Tüm bunlara rağmen, 2011 yılında Lüksemburg, AB ortalamasının yüzde 271’i oranındaki kişi başı GSYİH ile AB ve Avro Alanı’nda en yüksek refah düzeyine sahip ülke konumunda olmaya devam ediyor. Küresel kriz nedeniyle küresel talepteki azalma ve finansal piyasalardaki belirsizlik, Lüksemburg hükümetini, bankacılık sektörüne sermaye enjekte etmeye ve mali teşvik paketi uygulamaya yöneltti. Lüksemburg, kamu borcu ve bütçe açığı en az olan Avro Alanı ülkeleri arasında yer alıyor.

Finansal sektörün varlıklarının değeri GSYİH’sinin neredeyse 23 katı olan Lüksemburg, Nisan 2013’te, finansal sektörünün büyüklüğünün kurtarma paketine başvuran son Avro Alanı ülkesi GKRY ile benzerlik göstermesi nedeniyle, Avro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem’in Malta ve Lüksemburg gibi ülkelerin finans sektörüne dikkat etmeleri konusundaki uyarıları üzerine gündeme geldi. Ülkenin adının GKRY ile birlikte anılmasından hoşnut olmayan Lüksemburglu yetkililer, GKRY’nin finans sektörünün yapısal dengesizlikler içerdiğine dikkat çekerken, ülkelerinin finansal sektörünün güçlü yönlerini vurgulayan bir açıklama yayımladılar.

Lüksemburg ekonomisi, 2013 yılında AB ortalamasının üzerinde, 2 oranında büyüdü. Avrupa Komisyonu’nun 2014 sonbahar tahminlerine göre, finans sektörünün büyümeye katkısını sürdürmesi öngörülüyor. Lüksemburg ekonomisinin 2014 yılında yüzde 3 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.

Lüksemburg, e-ticaret gelirleri, KDV ile ilgili faaliyetler ve mali tedbirlerin uygulanması sonucunda 2013 yılında GSYİH’nin yüzde 0,6’sı oranında bütçe fazlası verdi. 2013 yılında, hükümetin kabul ettiği mali konsolidasyona yönelik tedbirlere rağmen, kamu harcamaları dinamik bir büyümeyi desteklemeye devam etti. Avrupa Komisyonu’nun tahminlerine göre, e-ticaret ve ilgili faaliyetlerden gelen gelirin 2015 itibarıyla azalmasına bağlı olarak, Lüksemburg’da kamu açığında keskin bir düşüş yaşanacağı öngörülüyor. 2014 yılında bütçe fazlasının GSYİH’ye oranının yüzde 0,2 olacağı tahmin ediliyor. 2013 yılında kamu borcunun GSYİH’ye oranı yüzde 23,6 olarak kaydedilirken, bu oranın 2014 yılında yüzde 23’e düşmesi, 2016’da ise yüzde 25’e yükselmesi öngörülüyor.

2013 yılında işsizlik oranının yüzde 5,9 olarak kaydedildiği Lüksemburg’da, işsizlik oranında artış yaşanması bekleniyor. 2014 yılında, işsizlik oranının yüzde 6,1’e çıkması öngörülüyor. Avrupa Komisyonu, 2015 itibarıyla enflasyonda güçlü bir artış yaşanacağını tahmin ediyor.

1 Temmuz 2015 tarihinde AB Dönem Başkanlığı görevini Lüksemburg üstlendi.

Ülkenin temel ekonomik göstergelerine buradan ulaşılabilir.