Y

Yeşil Kitap

Green Paper

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Yeşil Kitaplar, belirli bir alanda (sosyal politika, tek para, telekomünikasyon gibi) bir düşünce ortaya koyarak, Avrupa düzeyinde bir istişare süreci başlatmak amacıyla oluşturulan belgelerdir. Bu çerçevede ortaya çıkan görüşler, daha sonra Beyaz Kitapların konu aldığı somut Birlik faaliyetlerine dönüşebilmektedir.

 

Yıllık Büyüme Araştırması

Annual Growth Survey (ASG)

Avrupa Komisyonu tarafından ekonomik büyümeyi artırmak ve yeni istihdam yaratmak amacıyla hem Üye Devletler hem de AB ve Avro Alanı düzeyinde öncelikli faaliyetlerin belirlendiği yıllık araştırmalardır. Yıllık Büyüme Araştırması, yaklaşık altı aylık ekonomik ve mali politikaları izleme aracı olan Avrupa Sömestrisi’nin başlangıç noktasıdır. Genellikle yılsonu basılır ve bir sonraki yıla ilişkin öncelikleri ortaya koyar. Yıllık Büyüme Araştırması’nın, Üye Devletlerin İstikrar ve Uyum Programlarında ve Ulusal Reform Programlarında ortaya koydukları ulusal ekonomik ve bütçesel kararlara temel teşkil etmesi gerekmektedir.

Son Yıllık Büyüme Araştırması’nda Komisyon tarafından belirlenen ve Üye Devletlerce üzerine yoğunlaşılması istenen öncelikler şu şekildedir:

  • Büyümeyi destekleyen, farklılaştırılmış mali konsolidasyon izlemesi;
  • Ekonomide normal borçlanmanın yeniden sağlanması;
  • Bugün ve gelecek için büyümenin ve rekabetin desteklenmesi;
  • İşsizlik ve krizin sosyal sonuçlarıyla mücadele edilmesi;
  • Kamu yönetimin modernleştirilmesi.