V

Varlık Vergisi

Wealth Tax

Kişilerin, nakit, banka mevduatı, menkul kıymetler, sigorta fonları, emeklilik fonları, gayrimenkul yatırımları gibi sahip oldukları bütün varlıklar üzerinden alınan vergidir. Birçok Avrupa ülkesi 1990’lı yıllardan itibaren bu tür vergilerin uygulanmasını terk ederken, küresel mali kriz ve AB borç krizinden sonra ülkelerin mali kaynak temin ihtiyaçları nedeniyle tekrar uygulamaya koyulması gündeme gelmiştir.

Viyana Girişimi

Vienna Initiative

Viyana Girişimi, ekonomik krizin etkilerini en fazla gösterdiği dönemlerden biri olan Ocak 2009’da, gelişmekte olan AB ülkelerinin mali istikrarının korunması için oluşturulmuştur. Bu çerçevede, gelişmekte olan AB ülkelerinde faaliyetlerini sürdüren sınır ötesi bankaların, kamu ve özel paydaşları bir araya getirilmiştir. Temel amacı, karar alma ve koordinasyon için bir platform oluşturarak bölgede bankacılık krizinin önüne geçmek ve reel ekonomiye kredi akışının sürekliliğinin sağlanması olan Viyana Girişimi, Polonya Ulusal Bankası’nın başkanlığını yürüten Marek Belka’nın başında olduğu bir izleme komitesi tarafından yönetilmektedir. Viyana Girişimi, oluşturulmasından bu yana Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, IMF ve Dünya Bankası tarafından desteklenmektedir.