Ü

Ülkeye Özel Tavsiyeler

Country-specific Recommendations

Ekonomik kriz, güçlü ekonomik yönetişime ve Üye Devletler arasında daha iyi politika koordinasyonuna duyulan ihtiyacı ortaya koymuştur. Ayrıca Birlik olarak ulaşılması gereken hedefleri dikkate alarak, ulusal bütçe, büyüme ve istihdam politika hedeflerinin daha iyi uyumlaştırılması amaçlanmıştır. Tüm bunlardan hareketle, 2010 yılında Avrupa Sömestri oluşturulmuştur (Bkz. Avrupa Sömestri). Avrupa Sömestri’nin bir parçası olarak her yıl, Avrupa Komisyonu tarafından Üye Devletler için ekonomi ve istihdam politikalarına ilişkin yol gösterici tavsiyelerin yer aldığı taslak raporlar hazırlanmak- tadır. Taslak raporlarda, aşırı açık prosedürü uygulanması durumunda, mali politikalar alanında tavsiyeler yer almaktadır. Bunun yanında Avro Alanı için de tavsiyelerden oluşan bir rapor hazırlanmaktadır. Ülkeye özel tavsiyelere ilişkin taslak rapor, Mayıs ayında Komisyon tarafından açıklanmakta, ardından Temmuz ayında Konsey tarafından onaylanmaktadır.