R

Reel Ekonomi

Real Economy

Mal ve hizmet üreten sektörlere reel ekonomi sektörleri denir. Bu sektörlerin faaliyetleri reel ekonomiyi oluşturur. Örnek olarak madencilik, turizm, tarım, hayvancılık, inşaat sektörleri verilebilir. Bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları gibi, parayı temel alan sektörlerin faaliyetleri ise reel olmayan ekonomiyi oluşturur. 

Rekabet Paktı

Competitiveness Pact

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin girişimiyle, Avro Alanı’ndaki rekabet gücünü artırmak ve daha güçlü bir ekonomik yönetişim çerçevesi oluşturmak için, 4 Şubat 2011 tarihinde, AB Konseyi’ne “Rekabet Paktı” adı altında bir dizi öneri sunulmuştur.

Avro Alanı’nın rekabet gücünü artırmak için önerilen Pakt, altı maddelik bir programdan oluşmaktadır. Öngörülen maddeler sırasıyla şunlardır:

  • Ücret/maaş artışlarını fiyat artışlarına endeksleyen sistemlerin kaldırılması;
  • Avrupa’da çalışanların hareketliliğini teşvik etmek amacıyla diplomaların ve mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınmasına ilişkin bir anlaşma imzalanması;
  • Kurumlar gelir vergisi için ortak bir değerlendirme sağlayacak zeminin oluşturulması;
  • Emeklilik sistemlerinin demografik gelişmeleri dikkat alarak gözden geçirilmesi;
  • Tüm Üye Devletlerin “borç uyarı sistemini” oluşturmaları için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeleri. Banka- lar için ulusal kriz yönetimi sistemlerinin kurulması.

Ancak Almanya ve Fransa’nın sunduğu bu girişim, diğer Üye Devletlerin bir kısmı tarafından desteklenmemiştir. Bazı Üye Devletler, özellikle yukarıda belirtilen maddeler için taahhütte bulunmak istememişlerdir. Bu durum karşısında, söz konusu Paktın kapsamı yumuşatılarak yeni bir çerçeve oluşturması yönünde karar alınmış ve bu yeni çerçeve de Avro Paktı / Avro Artı Paktı adı altında tekrar gündeme getirilmiştir. Mart 2011’de ise Avro Alanı liderleri, Avro Paktı üzerinde anlaşmaya varmışlardır.