Ö

Özel Sektör Borcu

Private Debt

Özel sektör borcu, bir ülkede bireyler, şirketler ve hane halklarının toplam borcunu tanımlamak için kullanılmaktadır.

Özel sektör borçluluğunun yüksek olması, şirketler borçlarını azaltmaya ve bilançolarını küçültmeye odaklanacakları için yatırımın gerilemesine, aşırı borçlanan hane halkının tüketici harcamasının azalmasına, gayrimenkul fiyatlarının düşmesine ve bankaların borç verme kapasitesinin azalmasına yol açar. Bununla birlikte, büyük boyuttaki özel sektör borcunun kamu sektörü bilançosuna aktarılmasıyla sonuçlanacağı için de kamu sektörü borçlarının sürdürülebilirliğini olumsuz etkiler. Avro Alanı’ndaki borçlanma krizi, kamu borcunun yol açtığı bir kriz olarak nitelendirilse de İrlanda ve İspanya’da krizin temel nedeni, kamu borcundan çok, yüksek özel sektör borcu olarak gösterilmektedir. Makroekonomik Dengesizlik Prosedürü’ne göre, ülkelerin özel sektör borcunun GSYİH’ye oranının yüzde 160 eşiğini geçmemesi şartı bulunmasına rağmen, birçok AB ülkesinde özel sektörün borç stoku büyük bir sorun teşkil etmektedir.