H

Hedge Fonları / Serbest Yatırım Fonları

Hedge Funds

Özel bir tür yatırım fonlarına verilen isimdir. Farklı piyasalara, yatırım araçlarına ve stratejilere yatırım yaparlar. Pek çok kişinin küresel ekonomik krizin sebeplerinden biri olarak hedge fonları göstermesinin sebebi, bu fonların yüksek kâr amacıyla kısa vadeli hareket etmeleridir. Ülkemizde Sermeye Piyasası Kurulu tarafından “serbest yatırım fonları” olarak adlandırılan hedge fonlar, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan ve mevzuatta yer alan portföy sınırlamalarına istisna tutulan fonlar olarak tanımlanmıştır.

AB’de hedge fonlarla ilgili temel düzenleme, 2011/61/EU Sayılı Alternatif Yatırım Fonları Yöneticilerine İlişkin Yönerge’dir. Yönerge ile ilk defa alternatif yatırım fonları yöneticilerinin izlenmesi ve denetimi için kapsamlı ve güvenli bir yasal çerçeve oluşturulmuştur.