C

Cari denge

Current account balance

Cari denge, ödemeler bilançosunun dış ticaret (ihracat-ithalat dengesi), hizmetler (hizmet alımları ve satımları), yatırım (net faktör) gelirleri (dış yatırım gelirleri ve giderleri) ve cari transferler (karşılıksız olarak elde edilen dış gelirler ve karşılıksız olarak yapılan dış giderler) dengelerinin toplamından oluşur.

Bir ülkenin cari işlemlerden elde ettiği gelirler, cari işlemlere yapılan giderlerden daha fazla olduğu takdirde bu durum cari fazla (cari işlemler fazlası); daha az olduğu durumda da cari açık (cari işlemler açığı) olarak nitelenir.