2009

 • 1 Ocak

  Slovakya, Avro Alanı’na dâhil oldu. Tek Para’ya geçişin 10’uncu yıldönümü kutlandı.

  1 Ocak

  23 Ocak

  Avrupa Komisyonu, mali hizmetler alanında ulusal düzenleyici kurumlarının Avrupa çapında komiteleri olan, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), Avrupa Bankacılık Denetleme Kurumları Komitesi (CEBS) ve Avrupa Sigortacılık ve Emeklilik Otoritesini (EIOPA) kuran kararların yeniden düzenlenmesine ilişkin dört kararı kabul etti.

  26 Ocak

  Küresel finans krizi nedeniyle likidite sıkıntısı yaşayan Letonya’ya, 3,1 milyar avro kredi verildi.

  28 Ocak – 1 Şubat

  Davos’ta toplanan Dünya Ekonomik Forumu’nda, kriz sonrası dünyanın yeni ekonomik büyüme modelleri ele alındı.

  28 Ocak – 1 Şubat
 • 9 Şubat

  Avro Grubu, bankaların bilançolarındaki toksik varlıkların ayıklanması için iş birliği yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

  9 Şubat

  25 Şubat

  De Larosière Grubu, sınır ötesi mali denetime ilişkin bir rapor yayımladı.

 • 1 Mart

  Brüksel’de düzenlenen gayrı resmi AB Zirvesi’nde liderler, Londra’da düzenlenecek G-20 Zirvesi öncesi AB’nin pozisyonu belirledi.

  1 Mart

  11 Mart

  Macaristan’a ek mali yardım verilmesine karar verildi.

  19-20 Mart

  AB Zirvesi’nde liderler, küresel mali krize karşı iş birliğinde hareket etme çağrısında bulundu ve G-20 Zirvesi için ortak bir tutumda uzlaşmaya vardılar.

  24 Mart

  Avrupa Komisyonu, Yunanistan, İspanya, Fransa ve İrlanda’nın fazla açık verdiklerini açıkladı ve ilgili ülkelerin Makroekonomik Dengesizlik Prosedürü 'nün düzeltici ayağı Aşırı Dengesizlik Prosedürü’ne tabii tutulmalarını talep etti.

  25 Mart

  Romanya’ya beş milyar avro mali yardım verilmesine karar verildi.

 • 2 Nisan

  G-20 Zirvesi Londra’da gerçekleştirildi. Zirvede liderler, ekonominin yeniden büyümesi ve başka bir krizin önlenmesine yönelik adımlar üzerinde mutabakat sağladı. G-20 Zirvesi’nde alınan kararlar arasında Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi çok uluslu kuruluşlar üzerinden ekonomiye ek kaynak aktarılması, vergi cennetleri olarak adlandırılan bölgelere mali yaptırım uygulanması, mali piyasaların küresel düzeyde daha sıkı denetlenmesi, mali sistem için bir erken uyarı mekanizması oluşturulması, Hedge Fonları / Serbest Yatırım Fonları  ve kredi derecelendirme kuruluşlarının daha yakından denetlenmesi ve bankaların portföylerinin riskli varlıklardan arındırılması yer alıyor. Zirvede ayrıca, Finansal İstikrar Kurulu’nun, mevcut olan Finansal İstikrar Forumu’nun yerine almasına karar verildi.

  2 Nisan
 • 7 Mayıs

  Avrupa Merkez Bankası (AMB), 1 yıllık uzun vadeli refinansman operasyonu başlattı.

  7 Mayıs
 • 4 Haziran

  Avrupa Merkez Bankası (AMB), teminatlı tahvil programı nın teknik usullerini açıkladı. Söz konusu sistem, Avro Alanı’nda tedavüle çıkarılan Avro cinsinden teminatlı tahvilleri satın alarak, bankaların müşterilerine kredi vermeye devam etmelerinin sağlanmasını amaçlıyor.

  4 Haziran

  23 Haziran

  Avrupa Komisyonu ile Romanya arasında, beş milyar avro tutarındaki ödemeler dengesi yardım programına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

  Avrupa Merkez Bankası (AMB), ilk 12 aylık Uzun Vadeli Refinansman Operasyonu nu gerçekleştirdi.

  23 Haziran
 • 2 Temmuz

  Avrupa Komisyonu, bütçesinde aşırı açık veren Letonya’dan, 2012 yılına kadar durumunu düzeltmesini istedi.

  3 Temmuz

  Avrupa Komisyonu, finansal krizde türev araçların rolü ve türev piyasaların risklerinin nasıl azaltılabileceği hakkında bir tebliğ yayımladı.

  3 Temmuz

  24 Temmuz

  Eurobarometre, AB kamuoyunun yüzde 61’inin, ekonomik krizin istihdam üzerindeki etkilerinin artmasını beklediğini gösterdi.

  24 Temmuz
 • 11 Ağustos

  Avrupa Komisyonu, Bosna Hersek’in finansal krizin etkilerini hafifletebilmesine katkı için sunulan 39 milyon avroluk paketi onayladı.

  11 Ağustos
 • 4-5 Eylül

  Londra’da toplanan G-20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, Pittsburgh’da düzenlenecek G-20 Zirvesi’nin gündemi ile bankaların davranış ve işleyiş biçimlerine ilişkin bağlayıcı uluslararası kuralları  ele aldı. Toplantıda, banka yöneticilerine verilen yüksek primlerin engellenmesi de önemli bir gündem maddesini oluşturdu.

  24-25 Eylül

  Pittsburg’da toplanan G-20 Zirvesi’nde, ekonomik krizle mücadelede alınan mesafe gözden geçilirdi ve uluslararası ekonomik iş birliğinin artırılması kararı alındı.

  24-25 Eylül

  25 Eylül

  Avrupa Komisyonu, “Avrupa’da Ekonomik Kriz: Sebepler, Sonuçlar ve Tepkiler” başlıklı bir rapor yayımladı.

 • 4 Ekim

  Yunanistan’daki genel seçimleri, Georges Papandreou kazandı.

  4 Ekim

  16 Ekim

  Papandreou hükümeti, kamu sektörü borç stokunun son iki yıl içerisinde artarak 2009’da GSMH’nin yüzde 100’üne ulaştığını, bütçe açığının ise önceki hükümetin beklentilerinin iki katı olarak GSYİH’nin yüzde 12’sine ulaşacağını açıkladı.

  28 Ekim

  Almanya’da Angela Merkel yeniden Başbakan oldu ve merkez sağ parti ile koalisyon hükümeti kurdu.

  28 Ekim
 • 30 Kasım

  Avrupa Gölge Finansal Düzenleyici Komitesi, “Avrupa Finansal Denetimi İçin Yeni Bir Hayat” başlıklı raporunu yayımladı.

  30 Kasım
 • 1 Aralık

  Lizbon Antlaşması yürürlüğe girdi.

  1 Aralık

  1-2 Aralık

  AB Maliye Bakanları, bankacılık, sigorta ve menkul değer piyasalarını denetlemek amacıyla üç yeni kurumun oluşturulmasına karar verdi: Avrupa Bankacılık Otoritesi, Avrupa Sigortacılık ve Emeklilik Otoritesi, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi.

  8 Aralık

  Fitch, Yunanistan’ın kredi notunu A-’den BBB+’ya düşürdü.

  9 Aralık

  İrlanda, kemer sıkma önlemlerini uygulamaya başladı.

  14 Aralık

  Yunanistan’ın kredi notunun düşürülmesi üzerine Başbakan Papandreou, kamu harcamalarını kısıtlayarak bütçe açığını azaltma sözü verdi.

  14 Aralık

  16 Aralık

  S&P, Yunanistan’ın kredi notunu A-’den BBB+’ya düşürdü.

  16 Aralık

  22 Aralık

  Moody’s, Yunanistan’ın kredi notunu A1’den A2’ye düşürdü.