2014

 • 1 Ocak

  AB Dönem Başkanlığı görevini Yunanistan üstlendi.  Yunanistan Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri; büyüme ve istihdam, AB-Avro Alanı entegrasyonu, göç ve istihdam, denizcilik politikaları olarak belirlendi. 

  1 Ocak

  1 Ocak

  Letonya,  avroyu ülkenin geçerli para birimi olarak kabul ederek Avro Alanı’nın 18’inci üyesi oldu. 

  1 Ocak

  1 Ocak

  AB’de bankaların sermaye gereksinimlerine ilişkin kuralları içeren “CRD IV-CRR” reform paketi uygulanmaya başlandı.

  21 Ocak

  Avrupa Komisyonu tarafından, Avrupa İstihdam ve Sosyal Kalkınma 2013 Raporu yayımlandı. Raporda, ekonomik krizden çıkış sinyallerinin aksine, çalışan nüfus arasında yoksulluğun arttığı belirtiliyor.

  22 -25 Ocak

  Dünya Ekonomik Forumu Davos’ta, “Dünyanın Yeniden Şekillendirilmesi: Toplum, Siyaset ve İş Dünyası için Sonuçlar” temalı toplantısı gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Avro alanında iyileşmenin başladığını belirtti. IMF Başkanı Christine Lagarde Avro alanında ekonomik iyileşmenin önünde deflasyonun ciddi bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.         

  22 -25 Ocak
 • 11 Şubat

  Avrupa Parlamentosu İç Pazar ve Tüketicinin Korunması Komitesi, 2015 yılından itibaren kamu alımlarında elektronik faturanın zorunlu hale gelmesine yönelik bir karar aldı. 

  17 Şubat

  OECD “Avro Alanı’ndaki Ekonomik Zorluklar ve Politika önerileri” başlıklı bir rapor yayımladı. Rapora göre, Avro Alanı’ndaki GSYİH büyümesinin yavaş fakat pozitif bir eğilim gösterdiği, finansal piyasaların da gelişme kaydettiği yönünde sinyaller vermeye başladığı ifade edildi.

  17 Şubat

  24 Şubat

  Eurostat’ın açıkladığı verilere göre, Avro Alanı’nda önceki yılın aynı döneminde yüzde 2 olan enflasyon oranı, yüzde 0,8’e geriledi. 

 • 5 Mart

  Avrupa Sömestrin bir parçası olarak ekonomik yönetişimin güçlendirilmesine yönelik makroekonomik gözden geçirme çalışması Avrupa Komisyonu tarafından sonuçlandırıldı. 

  10 Mart

  Avrupa İstikrar Mekanizması,  Yunanistan ve Portekiz’in istikrar programlarının ele alındığı Avro Grubu toplantısı gerçekleştirildi.

  15 Mart

  Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Avro Alanı’nın kredi notunu AAA seviyesinde koruduğunu açıkladı.

  15 Mart

  17 Mart

  Eurostat, Avro Alanı enflasyon oranının Şubat ayında yüzde 0,7’ye düştüğünü açıkladı.

  21 Mart

  AB’nin mali dolandırıcılıkla mücadeleye ilişkin yeni programı Hercules III yürürlüğe girdi. 

  21 Mart

  21 Mart

  Avrupa Birliği Zirvesi; Ukrayna krizi, ekonomik sorunlar, iklim ve enerji gündemi ile toplandı.

  24 Mart

  Çek Cumhuriyeti, AB Bütçe Paktı’nı imzalama kararı aldı.

  24 Mart

  27 Mart

  Avrupa Komisyonu, çeşitli uzun vadeli finansman yollarının açılmasını sağlayacak önlemler paketini açıkladı.

 • 8 Nisan

  Dünya Bankası’nın, Avrupa Komisyonu’nun talebi üzerine hazırladığı AB-Türkiye Gümrük Birliği Değerlendirme Raporu, İstanbul’da açıklandı.

  8 Nisan

  8 Nisan

  Açıklanan Güncellenmiş IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’na göre, dünya ekonomisi 2013’te yüzde 3 büyüdü.

  13 Nisan

  Dünya Bankası ve IMF’nin ortaklaşa düzenlediği Bahar Dönemi Toplantıları kapsamında, avro krizine ilişkin toparlanmadan duyulan memnuniyet vurgulanırken, sürmekte olan kırılganlığın ve istihdam sorununun altı çizildi.

  15 Nisan

  AP, Tek Denetim Mekanizması, Banka Kurtarma ve Çözümleme Direktifi ve Mevduat Garanti Sistemi’ne ilişin Direktiften oluşan Bankacılık Birliği’ne ilişkin bir dizi düzenlemeyi kabul etti.

  15 Nisan

  17 Nisan

  Litvanya Parlamentosu, 2015’te ülkenin avroya geçmesini öngören yasayı onayladı.

  23 Nisan

  Eurostat’ın açıkladığı verilere göre, AB’de kamu açığı düşmeye başlarken, kamu borcu artış gösterdi. Avro Alanı’nda kamu açığının GSYİH’ya oranı 2012’te yüzde 3,7’den 2013’te yüzde 3’e indi. AB28’de 2013’te ortalama kamu açığı 2012’de GSYİH’nın yüzde 3,9’undan 2013’te GSYİH’nın yüzde 3,3’üne indi. kamu borcunun GSYİH’ya oranı ise, Avro Alanı’nda 2012’de yüzde 90,7’den 2013’te yüzde 92,6’ye yükseldi. AB28’de de kamu borcunun GSYİH’ya oranı 2012’de yüzde 85,2’den 2013’te yüzde 87,1’e yükseldi.

  23 Nisan

  28 Nisan

  Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası tarafından yayımlanan ortak raporda göre AB ve Avro Alanı’ndaki finansal bölünmüşlüğün yüksek düzeyde seyrettiği belirtildi.   

 • 3 Mayıs

  Avrupa Komisyonu’nun yayımlandığı 2014’te Bahar Dönemi Ekonomik Tahmin Raporu’nda  AB’nin bir yıl önce ekonomik durgunluktan çıkmasından sonra ekonomik iyileşmesini devam etmekte olduğuna işaret edildi.

  3 Mayıs

  5 Mayıs

  Avrupa Komisyonu, 2014-2020 dönemine yönelik Yapısal Yatırım Fonlarının kullanımına ilişkin Ortaklık Anlaşması’nı Danimarka’da imzaladı. 

  6 Mayıs

  AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi toplantısında banka kurtarma ve çözümleme mekanizmasına ilişkin kurallar kabul edildi.

  16 Mayıs

  Eurostat verilerine göre, Avro Alanı ilk çeyrekte yüzde 0,2’lik bir büyüme gösterdi. Bu oranın, AB ekonomisinin toparlanması için yetersiz olduğu değerlendirildi. 

  16 Mayıs

  21 Mayıs

  İngiltere ve İsveç dışındaki AB üyesi ülkeler, Bankacılık Birliği ve Tek Denetim Mekanizmasının önemli bir bileşeni olan tek banka çözümleme fonuna sağlanacak katkılara ilişkin anlaşmayı imzaladı.

  22-25 Mayıs

  Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı. Toplam katılımın yüzde 43,09 olduğu AP seçimlerinde ilk sırayı Avrupa Halk Partisi (EPP) alırken bu partiyi Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Grubu takip etti.

  22-25 Mayıs

  26 Mayıs

  Avrupa Konseyi, 2014-2020 Mali Çerçevesi kapsamında, öz kaynaklara ilişkin üç tüzükten oluşan mevzuat paketini kabul etti. Söz konusu düzenlemeler AB öz kaynaklar sistemine ilişkin genel hükümler, sistemin uygulanmasına ilişkin hükümler ve bütçe gelirlerine ilişkin metot ve prosedürleri içeriyor.

  26 Mayıs

  Eurostat verilerine göre, Nisan ayında düşüş gösteren Avro Alanı Ekonomik Hassasiyet İndeksi, Mayıs ayında 0,7 puan artarak 102,7’ye yükseldi.

  26 Mayıs
 • 4 Haziran

  Litvanya’nın Maastricht Kriterlerini yerine getirdiğini teyit eden Avrupa Komisyonu, 1 Ocak 2015 itibarıyla Avro Alanı’na katılmasını tavsiye etti.

  4 Haziran

  5 Haziran

  Brüksel’de toplanan G-7 Zirvesi’nde Ukrayna’daki durum, küresel ekonominin durumu, enerji, iklim değişikliği ve kalkınma konuları ele alındı.

  5 Haziran

  AMB Başkanı Mario Draghi, Avro Alanı’nda deflasyon riskinin önlenmesi için AMB’nin faiz indirimi ve uzun vadeli refinansman operasyonu gibi önlemlerden oluşan yeni tedbir paketini açıkladı.

  5 Haziran

  11 Haziran

  Avrupa Komisyonu AB’nin 2015 dönemi taslak bütçesini sundu. 2015 bütçesi, 2014’e kıyasla taahhütlerde yüzde 2,1 oranında artışla 145,6 milyar avroya ulaşırken ödemeler, yüzde 1,4 oranında artışla 142,1 milyar avro tutarında öngörüldü.

  20 Haziran

  AB Maliye Bakanları, AB’de çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin düzenlemedeki açığı kapatmak üzere vergilendirme kurallarında değişiklik yapılmasını onayladı.

  26-27 Haziran

  AB Zirvesi’nde, Jean- Claude Juncker AB Konseyi’nin Avrupa Komisyonu Başkanlığı adayı olarak belirlendi. Arnavutluk’a aday ülke statüsü verilmesi ve Litvanya’nın 2015’te ortak para birimi avroyu kullanmaya başlaması onaylandı.

  26-27 Haziran
 • 1 Temmuz

  Sosyalist grup mensubu Alman parlamenter Martin Schulz, ikinci kez AP Başkanı seçildi.

  1 Temmuz

  2 Temmuz

  Avrupa Komisyonu, çevresel zorunlulukları iş fırsatlarına dönüştürmek üzere KOBİ’leri teşvik eden bir eylem planı (Green Action Plan) önerdi. 

  8 Temmuz

  AB Ekonomi ve Maliye Bakanları, Üye Devletlerin ekonomi ve maliye politikalarına ilişkin tavsiye raporlarını onaylayarak, 2014 yılı için Avrupa Sömestri’ni tamamladı.

  10 Temmuz

  OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeleri içeren raporunu yayımladı. Raporda Türkiye’nin ekonomik performansının güçlü kamu maliyesi ve bankacılık sektörü tarafından desteklediği belirtilirken, düşük iç tasarruf oranı ve dış rekabet gücündeki dengesizlikler nedeniyle büyümenin yüksek oranda iç talep ve dış finansmana dayalı olduğu ifade edildi.

  10 Temmuz

  14 Temmuz

  AB Konseyi, mali durumu kötü olan bankalara yönelik Tek Çözümleme Mekanizması’nın oluşturulmasını sağlayan tüzüğü kabul etti. Avrupa Komisyonu ve AYB arasında, tarım ve kırsal kalkınma alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzalandı. 

  15 Temmuz

  Jean-Claude Juncker, AP Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi.

  15 Temmuz

  16 Temmuz

  AMB’nin, avronun uluslararası piyasadaki kullanımına ilişkin yayımladığı raporda, Avro Alanı’nın yabancı yatırımları bir önceki yıla göre daha fazla çektiği, ancak döviz rezervlerindeki pay ile finansman para birimi olarak avronun payının az oranda gerilediği belirtildi.

  16 Temmuz

  21 Temmuz

  AB Sanayi Bakanları gayri resmi toplantısında, Birliği yeniden sanayileştirme amacıyla sunulan ve kamuoyunda “Sanayi Rönesans’ı” olarak bilinen strateji için hazırlanan taslak belgenin ana hatları açıklandı.

  22 Temmuz

  Avrupa Komisyonu ve AYB, KOBİ’lere 21 milyar avroluk fon aktarımı üzerinde anlaşma sağladı.

  22 Temmuz

  23 Temmuz

  Avrupa Komisyonu, 2014-2020 dönemini kapsayan, AB Üye Devletlerindeki servet eşitsizliğini azaltmaya yönelik Uyum Politikalarının belirlendiği “İstihdam ve Büyüme İçin Yatırım” başlıklı 6’ncı Ekonomik, Sosyal ve Bölgesel Uyum Raporu’nu yayımladı. Raporda, KOBİ’ler, enerji verimliliği ve istihdam gibi önemli konuların, 2014-2020 dönemi AB Uyum Politikası’nın odak noktalarını oluşturduğu belirtiliyor.

  31 Temmuz

  Eurostat verilerine göre, Haziran ayında Avro Alanı işsizlik oranı, 11,5 oranına gerileyerek, Eylül 2012’den bu yana en düşük oranda kaydedildi.

 • 30 Ağustos

  AB kurumlarındaki üst düzey görevlere getirilecek isimleri belirlemek üzere bir araya gelen AB liderleri, Polonya Başbakanı Donald Tusk’u AB Konseyi Başkanı; İtalya Dışişleri Bakanı Federica Mogherini’yi ise AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak atadı.

  30 Ağustos
 • 4 Eylül

  AMB, Avro Alanı için gösterge faiz oranını yüzde 0,15’ten yüzde 0,05’e indirdi.

  4 Eylül
 • 7 Ekim

  IMF, Avro Alanı için büyüme tahminini 2014 için yüzde 0,8'e; 2015 yılı için yüzde 1,3'e düşürdü.

  7 Ekim

  9 Ekim

  IMF Başkanı Christine Lagarde, Avro Alanı’nın Japonya’nın ekonomik problemlerine benzer belirtiler gösterdiğini ve daralmaya girilmesine karşın yeni eylemlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

  16 Ekim

  Eurostat, Avro Alanı 2014 yılı Eylül yıllık enflasyon oranının son beş yıldır en düşük değerde, yüzde 0,3 oranında kaydedildiğini açıkladı.

  16 Ekim

  22 Ekim

  Jean-Claude Juncker başkanlığındaki yeni Avrupa Komisyonu, AP Genel Kurulu’nun onayından geçti. Yeni Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, 2014 sonuna kadar 300 milyar avro tutarında yatırım paketi hazırlayacağını duyurdu.

 • 1 Kasım

  Jean-Claude Juncker başkanlığındaki Avrupa Komisyonu, göreve başladı.

  1 Kasım

  4 Kasım

  Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı 2014 Sonbahar Dönemi Ekonomik Tahmin Raporu’nda, Avro Alanı krizinden sonra toparlanma sürecinin yavaş ilerlediği belirtilerek, AB ve Avro Alanı genelinde büyümenin zayıf olacağı tahmininde bulunuldu.

  15-16 Kasım

  Avustralya’nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Zirvesi’nde görüşülen ekonomik konuların arasında, küresel büyümenin halen yavaş ve iniş çıkışlı olduğu ve istihdam yaratmada yeterli olmadığına dikkat çekildi. Büyüme ve istihdamın artırılması, ekonominin dayanıklılığının güçlendirilmesi ve uluslararası kurumların geliştirilmesi için işbirliği ve kararlılıkla çalışılacağı belirtildi.

  15-16 Kasım

  18 Kasım

  ABD Ticaret Odası Bölgesel Ofisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ABD Ticaret Odası işbirliğinde İstanbul’da açıldı. ABD Ticaret Odası’nın Brüksel’den sonra ikinci bölgesel ofisi olma niteliği taşıyor.

  25 Kasım

  OECD'nin yayımladığı Ekonomik Görünüm (Economic Outlook) raporunda dünya ekonomisinin genel görünümünü değerlendirerek tahminlerde bulundu. Raporda, devam eden yüksek işsizlik ve üretim sorunu göz önüne alındığında hükümetlerin parasal, mali ve yapısal önlemlerle üretimi desteklemeleri gerektiğine işaret ediliyor. Küresel ekonominin düşük viteste gittiği, yatırımların ve ticaret artışlarının düşük seviyelerde bulunduğu ifade edilirken, sağlıklı bir ekonomik toparlanmanın henüz uzak olduğu kaydediliyor. Küresel büyümenin ise 2014’te yüzde 3,3’e, 2015’te yüzde 3,7’ye ve 2016’da 3,9’a ulaşacağı öngörülüyor.

  26 Kasım

  Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, kamu borçlarını artırmadan AB ekonomisini canlandırmayı amaçlayan 315 milyar avroluk Avrupa için Yatırım Planı’nı açıkladı. Strazburg’da AP Genel Kurulu’na hitap eden Juncker, yatırım atağı olarak tanımladığı Avrupa için Yatırım Planı’nın AB bütçesinin yeni yatırımları çekmek için harekete geçirilmesi yönünde AB tarihindeki en önemli çaba olduğunu vurguladı. Avrupa Komisyonu’nun tahminlerine göre, Yatırım Planı kapsamındaki önlemler ile önümüzdeki üç yıl içerisinde AB GSYİH’sine 330 milyar avro ila 410 milyar avro tutarında ek katkı sağlanması ve 1,3 milyon yeni iş yaratılması öngörülüyor. Juncker tarafından açıklanan Avrupa için Yatırım Planı, üç sütundan oluşuyor.

  26 Kasım

  28 Kasım

  Avro Alanı’nda enflasyon son beş yılın en düşük seviyesi olan yüzde 0,3’e geriledi. Öte yandan, Avrupa Komisyonu’nun Avro ve toplumsal diyalogdan sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, ekonomik iyileşmenin halen kırılgan olduğunu belirtti.

 • 1 Aralık

  Türkiyebir yıl süreyle G-20 dönem başkanlığını devraldı. 

  1 Aralık

  10 Aralık

  Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 1,7 büyüdü.  Bu büyüme oranıyla birlikte yılın üçüncü çeyreği, Türkiye’de son iki yılda kaydedilen en yavaş büyümenin olduğu dönem oldu. 

  Buna karşılık, kasım ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 15 artarak 8,3 milyar dolara yükseldi ve piyasa beklentilerini aşarak 2014'ün şu ana kadarki en yüksek ticaret açığı olarak kayda geçti. Böylece 11 aylık dış ticaret açığı da 34,6 milyar dolara çıktı.

  10 Aralık

  17 Aralık

  Eurobarometer anketinin (Eurobarometre) Güz 2014 sayısı yayımlandı. Kasım 2014 tarihinde  anket sonuçlarına göre Avrupa çapında AB’nin imajı düzelirken, AB’ye ve AB’nin geleceğine olan güven artış eğiliminde. İşsizlik ve mevcut ekonomik durum AB vatandaşları için öncelikli endişe kaynağı olmaya devam ederken, birçok üye ülkede ulusal ekonomiye olan güven giderek azalıyor. Eurobarometre (Güz 2014) anketine ulaşmak için tıklayınız.

  17 Aralık