2010

 • 8 Ocak

  Avrupa Komisyonu, Yunanistan’ı, kamu maliyesine ilişkin verileri tahrif etmek ve siyasi baskı yoluyla güvenilir istatistikler temin edilmesinin engellenmesine göz yummakla suçladı.

  27 Ocak

  Avrupa Merkez Bankası (AMB), ABD Merkez Bankası (FED) ile Ekim 2008’de açılan, geçici swap hatlarını sürdürmeme kararı aldı.

  27-31 Ocak

  Davos’ta toplanan Dünya Ekonomik Forumu, ekonomik toparlanma için istihdam yaratılmasının ve serbest ticaretin temel unsurlar olduğu konusunda uzlaşmaya vardı.

  27-31 Ocak
 • 2 Şubat

  Yunan hükümeti, 2012 yılına kadar bütçe açığını GSYİH’nin yüzde 3’üne indirmeyi amaçlayan kemer sıkma önlemlerini açıkladı.

  2 Şubat

  11 Şubat

  AB liderleri, Yunanistan başta olmak üzere bazı Avro Alanı ülkelerinde yaşanan ekonomik karmaşanın olası sonuçları ve alınması gereken önlemleri görüşmek üzere, acil zirve toplantısı gerçekleştirdi. Zirve sonrası yapılan açıklamada Yunanistan hükümetinin desteklendiği belirtildi.

  15-16 Şubat

  AB Ekonomi ve Maliye Bakanları ile Avro Grubu, Avrupa’nın ve özellikle Yunanistan’ın durumunu görüşmek üzere bir araya geldi.

  Toplantıda Yunan Hükümeti’ne, bütçe açığını 2010 yılı içerisinde yüzde 8,7’ye indirmesi için bir aylık zaman verildi.

  24 Şubat

  Yunanistan’da, kemer sıkma önlemlerine karşı genel grev yapıldı.

  24 Şubat

  26 Şubat

  Yunanistan’ın borç miktarını, türev araçlarını kullanarak gizlemeye yardımcı olmakla suçlanan Goldman Sachs’ın işlemleri, FED tarafından incelemeye alındı.

 • 3 Mart

  Papandreou, kamu sektörü ödemelerine ek sınırlamalar ve satış vergisinde yüzde 2’lik artış getiren yeni bir finansal paket önerisinde bulundu.

  7 Mart

  Mart İzlanda’da, IceSave isimli özel İnternet bankasının borçlarının ödenmesi, referandumda yüzde 93,5 oy oranıyla reddedildi.

  7 Mart

  8 Mart

  Portekiz hükümeti, yeni bütçe kesintileri ve kamu sektörü maaşlarının dondurulacağını açıkladı.

  AB Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanları, kriz nedeniyle işlerini kaybeden, küçük işletme açmak isteyen veya var olan işletmelerini büyütmek isteyen kişilere kredi verilmesine olanak sağlayan, Avrupa İlerleme Mikrofinansman Aracı konusunda uzlaşmaya vardı.

  22 Mart

  Avrupa Komisyonu, Avro Alanı’ndaki tüm mağazaların nakit alışverişlerde yüksek değerli banknotları kabul etmesi ve nakit kullanan müşterilerden ekstra komisyon alınmaması yönünde bir tavsiye kararı açıkladı.

  24 Mart

  Fitch, Portekiz’in kredi notunu AA’dan AA-’ye düşürdü.

  25-26 Mart

  AB Zirvesi’nde liderler, Yunanistan’ın çabalarının desteklendiği ve talep edilmesi halinde Uluslararası Para Fonu (IMF) ile birlikte ülkeye maddi yardımda bulunulacağı kararını aldı.

  25-26 Mart
 • 4 Nisan

  Fitch, Yunanistan’ın kredi notunu BBB+’dan BBB-’ye düşürdü.

  11 Nisan

  Avro Grubu, Yunanistan’a 30 milyar avroya kadar kredi sağlanmasına karar verdi.

  22 Nisan

  Moody’s, Yunanistan’ın kredi derecesini A2’den A3’e düşürdü

  22 Nisan

  27 Nisan

  S&P, Yunanistan’ın kredi görünümünü “çöp” seviyesine çeken ilk kredi derecelendirme kuruluşu oldu.

  S&P, Portekiz’in kredi notunu A+’dan A-’ye düşürdü.

  28 Nisan

  S&P, İspanya’nın kredi notunu Ocak 2009’dan sonra ikinci kez düşürdü.

  28 Nisan
 • 2 Mayıs

  Avro Alanı ve IMF arasında, Yunanistan için toplam 110 milyar avro değerinde üç yıllık yardım paketi sağlanması konusunda anlaşma sağlandı.

  5 Mayıs

  Yunan Parlamentosu, kemer sıkma önlemleri programını onaylandı. Atina’da hükümetin kemer sıkma programına karşı gerçekleştirilen protestolarda, eylemciler tarafından ateşe verilen bir bankada hapsolan üç kişi yaşamını yitirdi.

  5 Mayıs

  6 Mayıs

  Avrupa Merkez Bankası (AMB), Yunan hükümeti tarafından kabul edilen ekonomik ve mali uyum programını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

  7-10 Mayıs

  Avro Alanı için geçici olarak bir güvenlik duvarı oluşturuldu. 440 milyar avrosu Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF), 60 milyar avrosu AB bütçesi, 250 milyar avrosu ise Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından temin edilen güvenlik duvarı, yürürlüğe girdi.

  9 Mayıs

  Avro Grubu, AB’de mali konsolidasyon adına kapsamlı bir önlem paketi üzerine anlaşmaya vardı. Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması ve Avrupa Finansal İstikrar Fonu'un kurulması karar verildi. Bu kurumlar için 500 milyar avro değerinde bir bütçe ayrılması öngörüldü. IMF ise mekanizmaya ek 250 milyar avro değerinde bir yardım sağlayacağı taahhüdünde bulundu.

  10 Mayıs

  AMB, Menkul Kıymetler Piyasaları Programı’nı açıkladı.

  ABD, dolar/avro swap imkânını yeniden başlattı.

  12 Mayıs

  Avrupa Komisyonu, AB’de ekonomik yönetişimin güçlendirmesi yönünde bir öneri sundu.

  18 Mayıs

  Almanya, 10 büyük finans kurumuna, Avro Alanı ülkelerine garantisiz tahvil pay satışlarını engellemek için yasak koydu.

  Yunanistan, 14,5 milyar avro değerinde ilk kurtarma kredisini aldı.

  21 Mayıs

  Ekonomik yönetişime ilişkin ilk görev gücü toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, AB Konseyi Başkanı Rompuy, AMB Başkanı Trichet ve Avro Grubu Başkanı Juncker, Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Komisyon Üyesi Olli Rehn ve 27 Üye Devlet temsilcilerinin Maliye Bakanları bir araya geldi.

  İspanya Parlamentosu, 15 milyar avroluk tasarruf paketini onaylandı.

  28 Mayıs

  Fitch, İspanya’nın kredi notu AAA’dan AA+’ya düşürdü.

 • 3 Haziran

  AB Bakanlar Konseyi, yapısal fonlara erişimi kolaylaştıran tüzüğü kabul etti.

  7 Haziran

  Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF), Avro Alanı’na dâhil olan Üye Devletlerin katılımıyla kuruldu.

  8 Haziran

  1/1,19 oranla avro, dolara karşı Mart 2006’dan beri en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

  8 Haziran

  9 Haziran

  Portekiz Hükümeti, yeni kemer sıkma paketini onayladı.

  14 Haziran

  Moody’s, Yunanistan’ın kredi notunu A3’ten Ba1’e düşürerek, ülkeyi “çöp” statüsüne getirdi.

  17 Haziran

  AB Zirvesi’nde liderler, AB’de bankaların mali durumu ve stres testlerine ilişkin detaylar üzerine anlaşmaya vardı.

  Avrupa 2020 Stratejisi kabul edildi.

  17 Haziran

  25 Haziran

  İtalya’nın en büyük işçi konfederasyonu, 25 milyar avro büyüklüğündeki kemer sıkma paketinin tekrar gözden geçirilmesi için ülkede eylemlere başladı.

  26-27 Haziran

  Toronto’da gerçekleşen G-20 Zirvesi’nde liderler, 2013 yılına kadar katılımcı  ülkelerin bütçe açıklarını yarı yarıya azaltmaya ve 2016 yılına kadar kamu borç stokunun GSMH’ye oranının istikrarlı hale getirilmesine dair taahhüt verdi.

  30 Haziran

  AMB, teminatlı tahvil programına son verdi.

 • 13 Temmuz

  Avro Grubu, 91 Avrupa bankasında uygulanacak stres testlerinin koordinasyonundan ve test sonuçlarının yayımlanmasından Avrupa Bankacılık Denetleme Kurumları Komitesi’nin (CEBS) sorumlu olmasına karar verdi.

  Moody’s, Portekiz’in kredi notunu Aa2’den A1’e düşürdü.

  13 Temmuz

  23 Temmuz

  Avrupa Bankacılık Otoritesi (CEBS), 91 Avrupa bankasında gerçekleştirilen stres testi sonuçlarını yayımladı. Beş küçük İspanyol bankası, bir Alman yatırım bankası ve bir Yunan devlet bankasından oluşan toplam yedi kuruluş, stres testinden geçemedi.

  26 Temmuz

  Üye ülkelerin istatistiksel verilerinin kontrolü ve denetimi amacıyla Eurostat’ın yetkilerinin artırılmasını öngören tüzük, AB Konseyi tarafından kabul edildi.

  26 Temmuz - 5 Ağustos

  Avrupa Komisyonu, AMB ve IMF’den oluşan Troyka, Yunan hükümetinin ekonomik programının ilk değerlendirmesini yapmak üzere Atina’yı ziyaret etti.

  26 Temmuz - 5 Ağustos

  29 Temmuz

  İtalyan hükümeti, 25 milyar avro değerinde tasarruf önlem paketini onayladı.

  Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik Hassasiyet Göstergesi son 28 aydaki en üst seviyeye ulaştı.

 • 4 Ağustos

  Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) faaliyete geçti.

  4 Ağustos

  10 Ağustos

  Slovakya, Yunanistan’a borç vermeyi reddetti.

  10 Ağustos

  24 Ağustos

  S&P, İrlanda’nın kredi notunu AA’dan AA-’ye düşürdü.

  26 Ağustos

  Avrupa Bankacılık Otoritesi (CEBS), bankaların krize karşı kendi dirençlerini ölçebilmelerine olanak sağlayacak stres testi yönlendirici ilkelerini yayımladı.

 • 2 Eylül

  AP ve AB Konseyi, yeni bir mali denetim düzenleme çerçevesi üzerinde anlaşmaya vardı. Avrupa Sistemik Risk Kurulu ile birlikte bankaları, sermaye piyasalarını, sigorta ve emeklilik fonlarını denetlemekle yükümlü üç kurumun hayata geçirilmesine karar verildi.

  7 Eylül

  Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso, ilk “Ulusal Sesleniş” konuşmasını AP’de gerçekleştirdi. Barroso konuşmasında, bir önceki yıla göre AB’nin ekonomik durumunun daha iyi olduğunu ancak önümüzdeki yıl içinde ekonomik kriz ve yönetişim ile ilgilenilmesi ve istihdam yaratmak için ekonomik büyüme sağlanması gerektiğini vurguladı.

  AB Konseyi, Avrupa Sömestri’ni onaylandı.

  7 Eylül

  15 Eylül

  Avrupa Komisyonu açığa satış ve Kredi Temerrüt Takası ’na ilişkin tüzük taslağını kabul etti. Yeni yasal düzenleme ile AB düzeyinde koordineli hareket edilmesi, şeffaflığın artırılması ve risklerin azaltılması amaçlanıyor.

  29 Eylül

  Avrupa Komisyonu, AB’de bütçesel ve makro ekonomik gözetim ve denetimi güçlendirme amacını taşıyan dört yönerge ile iki tüzükten oluşan ve Altılı Paket olarak adlandırılan bir ekonomik yönetişim paketini sundu.

  Avrupa’nın farklı başkentlerinde, küresel krizle mücadelede hükümetler tarafından alınan kemer sıkma önlemlerine karşı, eşzamanlı yürüyüşler düzenlendi.

 • 18 Ekim

  Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Deauville’de bir araya geldi.

  Özel yatırımcıların gelecekteki Avrupa kurtarma planlarına katkıda bulunmaları gerektiği konusunda anlaşmaya varan Merkel ve Sarkozy, Almanya’nın 2013 yılından itibaren daimi kriz mekanizmasının bulundurulması konusundaki çağrısını destekleme kararı aldı.

  18 Ekim

  28-29 Ekim

  AB Zirvesi’nde liderler, Avro Alanı’nda olabilecek yeni finansal krizleri önlemek amacıyla, |İstikrar ve Büyüme Paktı| ’nı güçlendirme ve daimi kriz mekanizması kurulması konularında anlaştı.

  28-29 Ekim
 • 21 Kasım

  İrlanda, AB ve IMF’ye yardım başvurusunda bulunan ikinci Avro Alanı ülkesi oldu.

  21 Kasım

  23 Kasım

  S&P, İrlanda’nın uzun vadeli kredi notunu A’dan AA-’ye ve kısa vadeli kredi notunu ise A-1’den A-1+’ya düşürdü.

  28 Kasım

  Avro Grubu, 2013 yılının ortasında Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM)’nın mevcut Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) yerine geçmesi konusunda anlaşmaya vardı.

  İrlanda, 85 milyar avro tutarında üç yıllık kurtarma paketini açıkladı. Pakete, AB ve Uluslararası Para Fonu (IMF)’nun katkısı 67,5 milyar avro.

  30 Kasım

  Moody’s, Portekiz’in kredi notunu A+’dan A-’ye düşürdü.

  30 Kasım
 • 6 Aralık

  Moody’s, Macaristan’ın kredi notunu Baa1’den Baa3’e düşürdü.

  9 Aralık

  Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Yunanistan Parlamentosu’nda ‘‘Yunanistan krize karşı büyük başarılara imza attı?’’ başlıklı bir konuşma yaptı.

  Fitch, İrlanda’nın kredi notunu A+’dan BBB+’ya düşürdü.

  16 Aralık

  Avrupa Sistemik Risk Kurulu faaliyete geçti.

  16 Aralık

  16-17 Aralık

  AB Zirvesi’nde liderler, EFSF’in Haziran 2013’e kadar yürürlükte kalacağı, Temmuz 2013’den itibaren ise ESM’nin EFSF yerine geçeği yönünde karar aldı.

  17 Aralık

  Moody’s, İrlanda’nın kredi notunu Aa2’den Baa1’e düşürdü.

  23 Aralık

  Fitch, Portekiz’in kredi notunu A+dan AA-’ye ve Macaristan’ın kredi notunu BBB+’dan BBB’ye düşürdü.