KISALTMALAR

 

  TÜRKÇE İNGİLİZCE
AB Avrupa Birliği European Union
AB 28 28 Üye Devletin Avrupa Birliği European Union of 28 Member States
ABD Amerika Birleşik Devletleri United States of America
AMB Avrupa Merkez Bankası European Central Bank
AP Avrupa Parlamentosu European Parliament
AT Avrupa Topluluğu European Community
AYB Avrupa Yatırım Bankası European Investment Bank
CEBS Avrupa Bankacılığı Denetleme Komitesi The Committee of European Banking Supervisors
CRD Sermaye Yeterliliği Direktifi Capital Requirements Directive
EBA Avrupa Bankacılık Kurumu European Banking Authority
ECOFIN AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi The Economic and Financial Affairs Council
EFSF Avrupa Finansal İstikrar Fonu European Financial Stability Fund
EFSM Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması European Financial Stabilisation Mechanism
EIOPA Avrupa Sigortacılık ve Emeklilik Otoritesi European Insurance and Occupational Pension
EPB Ekonomik ve Parasal Birlik Economic and Monetary Union
ESM Avrupa İstikrar Mekanizması European Stability Mechanism
ESMA Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi European Securities and Markets Authority
ETUC Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu European Trade Union Confederation
Eurostat Avrupa İstatistik Ofisi Statistical Office of the European Union
FED Federal Rezerv Sistemi The Federal Reserve System
G-20 20'ler Grubu Group of Twenty
G-8 8'ler Grubu Group of Eight
G-7 7'ler Grubu Group of Seven
GAP Güneydoğu Anadolu Projesi Southeastern Anatolian Project
GKRY Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus
GSYİH Gayrisafhi Yurtiçi Hasıla Gross Domestic Product
ILO Uluslararası Çalışma Örgütü International Labour Organisation
IMF Uluslararası Para Fonu International Monetary Fund
KDV Katma Değer Vergisi Value Added Tax
OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Organisation for Economic Co-operation and Development
ÖTV Özel Tüketim Vergisi Private Consumption Tax
S&P Standard & Poors (Özel İsim) Standard & Poors
S&D Sosyalistler ve Demokratlar Socialists and Democrats
SSK Sosyal Sigortalar Kurumu Social Insurance Agency
TUİK Türkiye İstatistik Kurumu Turkish Statistical Institute