2008 yılında ABD’de başlayan küresel mali kriz Avro Alanı’na da sirayet ederek Ekonomik ve Parasal Birlik için çok önemli bir sınav meydana getirdi.
Kriz, özellikle bankacılık sistemini temellerinden sarstı. Dalga dalga yayılan kriz, ekonomik durgunluğu ve işsizliği tetikleyerek
var olan araçlar ile çözülemeyecek boyutlara ulaştı.
Avrupa, tarihinde en derin ekonomik krizi gördü. 2013’te düzelme sinyalleri vermekle birlikte ekonomik kırılganlık devam ediyor.
2008 yılından bu yana AB; Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası gibi ulus üstü AB kurumlarının desteği ile bir dizi tedbiri müzakere etti ve sonuca bağladı.